مرجع نیازمندی های کشور سی سی ل
مرجع نیازمندی های کشور سی سی ل

از صفر تا 100 کارهای ساختمانی خود را بهما بسپارید و دیگر نگران کیفیت و کمیت کار خود نباشید چون ما با تجریه کاری و با دارا بودن نیروی کار مجرب و متخصص کیفیت و کمیت کار را به شما تضمین می کنیم

 

پیمانکاری ساختمان

انجام کلیه امور ساختمانی، پیمانکاری ساختمان اعم از خاک برداری، بتن ریزی، اسکلت، سفت کاری، دیوارچینی، نازک کاری، طراحی نما، طراحی داخلی و … همه با گروه پیمانکاری نیلما

980291 1
isjrtv3pptsm

طراحی داخلی و خارجی ساختمان

طراحی دکوراسیون داخلی، طراحی سازه، طراحی پلن های ساختمانی، طراحی نمای خارجی، طراحی داخلی ساختمان